Over N1

Missie

N1 is een lokale omroep die nieuws en entertainment brengt uit én voor Nijmegen. We zetten ons in voor de Nijmeegse burger en het bedrijfsleven. Daarbij richten we ons op verschillende doelgroepen, van jong tot oud en van ieders levensovertuiging en politieke voorkeur. We werken daarbij
samen met een aantal grote organisaties, waarbij we toe blijven zien op een onafhankelijk functioneren van de omroep, zeker betreffende nieuws.

N1 draait op vrijwilligers die verschillende achtergronden hebben aangaande werkervaring, cultuur en leeftijd. Daarmee zijn we een omroep met veel diversiteit waardoor N1 een goede afspiegeling van de (Nijmeegse) samenleving kan bewerkstelligen.
 
Radio, internet en televisie worden in samenhang gezien en we profileren ons op deze verschillende platformen in eenheid.

Omroep N1
N1 staat onder leiding van Raymond Janssen (redacties) en Gerry van Campen (radio/televisie). Zij hebben de dagelijke leiding en sturen de ruim 80 vrijwilligers aan.

Bestuur N1

De uitzendlicentie van N1 is toegekend aan de Stichting Waalstad Media (SWM).
Het bestuur van deze stichting is tevens het bestuur van de omroep.

Het bestuur van SWM bestaat uit:

Marc Seveke, bestuursvoorzitter. Marc was van 2011 tot 2012 actief als interimdirecteur van de lokale omroep en heeft zijn eigen bureau voor interim management: 7K-consultancy. Hij is daarnaast (vrijwillig) voorzitter van de Nijmeegse voetbalclub Union.

Nieske Nijkamp, secretaris. Nieske is advocaat arbeidsrecht en partner bij Poelmann van den Broek advocaten in Nijmegen.

Ronald Mengedé, penningmeester. Ronald is vennoot bij BGH Accountants & Adviseurs in Nijmegen.

René van Elzen is creative producer en eigenaar van i-Mux beeldcommunicatie. René is daarnaast parttime docent speelfilm aan het ROC Rijn IJssel in Arnhem.
 
PBO (voorheen: Programmaraad)
De kijkers en luisteraars naar N1 worden bij deze omroep vertegenwoordigd door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), de opvolger van de vroegere Programmaraad. De leden van het PBO representeren verschillende maatschappelijke stromingen in Nijmegen. Het PBO ziet erop toe dat al die aspecten van de Nijmeegse samenleving in de uitzendingen aan bod komen. 
De naam Programmabeleid Bepalend Orgaan verwijst naar de tweede hoofdtaak van het PBO: het vaststellen en toetsen van het gevoerde programmabeleid van N1, aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Het PBO controleert onder meer of in de programma’s van de omroep minstens 50 procent van de zendtijd besteed wordt aan informatie, cultuur en educatie, de zogeheten ICE-norm. Alle publieke omroepen hebben een PBO. Dat is vastgelegd in de Mediawet.
 
Het PBO van N1 bestaat uit de volgende leden, met vermelding van de doelgroepen die zij vertegenwoordigen:
 
Arie de Vries 
Maatschappelijke zorg en welzijn 
 
Doeko Pinxt
Kunst en Cultuur
 
Jack van de Logt
Onderwijs en Educatie

Maarten Mulder
Werkgevers/Ondernemers

Floris Tas
Sport en recreatie

Copyright © 2017 - Nijmegen is altijd N1, de lokale omroep voor Nijmegen e.o. | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)